Je tato membrána oproti konkurenci lepší?

Naše membráná je naprosto stejná jako u konkurence. Čím se odlišujeme, je že máme nejtenčí membrány a absorpční vrstvy používáme 2-3 vrstvy. Tak že protečení je téměř nemožné.
Dále nepoužíváme žádné umělé materiály, karcinogení stříbro nebo polyuretanové vlákna, která obsahují mikroplasty.