Bodylok a ekologie

Bodylok se chová ekologicky.

Jsme firma, které není lhostejné, jaká ekologická stopa po nás zůstává. Při veškeré své činnosti propagujeme používání zejména ekologický materiálů, ale rovněž klademe velký důraz na eliminaci odpadů, vznikajících při provozování e-shopů a tím pomáháme zachovat životní prostředí i pro budoucí generace.


Proto zasíláme naše balíčky v recyklovatelném papíru.
Nepoužíváme umělohmotné nebo plastové výplně. Pokud je nutné zboží balit do igelitu, zvolili jsme materiál, který je volně rozložitelný do 90 dnů.

Již z povahy našeho podnikání je zřejmé, že obaly jsou významnou a nedílnou součástí našeho podnikání, bez které se žádný obchod neobejde. Proto se snažíme maximálně recyklovat, (opakovaně používat) obaly, které byly již někdy použity. Jsme přesvědčeni o tom, že důležitější je kvalitní obsah balíku, než perfektní a líbivý obal, který stejně u konečného zákazníka skončí jako odpad (v lepším případě tříděný).

Využíváme v maximální možné míře obaly od jiných podnikatelských subjektů, u nichž by jinak tyto obaly skončily v odpadu. Pro výplně balíků používáme výplně z balíků od našich dodavatelů, neaktuální letáky a další propagační materiály. Veškeré nepotřebné dokumenty skartujeme a vzniklou drť rovněž používáme jako balíkovou výplň. Materiál, který již nadále nelze použít ani jako výplně, důsledně třídíme a ukládáme do separačních odpadových kontejnerů.

Čas od času nám zákazníci píší, že zboží v balících ukládáme do drcených časopisů, novin apod. A my opakovaně vysvětlujeme, že se snažíme chovat ekologicky, abychom pomáhali šetřit přírodní zdroje a energii, které byly již jednou vynaloženy na jejich výrobu. Většina zákazníků toto chápe a je pro ně důležitější, že dostanou zboží včas a kvalitní, než to, že zboží přijde v novém obalu až za 14 dní.
Děkujeme všem, kteří nás ve snaze o ochranu životního prostředí chápou a podporují.